IDEDUGNADER for Kautokeino og Alta, og for Hammerfest.

I 1816  - 1855 ledet Friedrich Georg Wilhelm von Struve et arbeid for å måle jordas form og størrelse. Det ble gjort oppmålinger i Alta, Hammerfest og Kautokeino. I dag kan man finne punktene igjen blant annet i Lille Raipas i Alta, Muvravárri i Kautokeino og den meste kjente, Meridianstøtta i Hammerfest. Dette var et unikt og banebrytende arbeid, kjent som Struves meridianbue. I 2005 kom Struves meridianbue på UNESCOs verdensarvliste.

Alta museum vil at historien bak og arbeidet med meridianbuen skal bli bedre kjent og inviterer til idedugnad i Alta og Hammerfest i begynnelsen av november. Vi ønsker at flere skal bli kjent med den unike verdensarven som Struve er, sier verdensarvkoordinator Gerd Johanne Valen. Å presentere denne verdensarven har mange muligheter fra - realfag, guidet tur til turister, tursti til punktene. Vi har gått bredt ut og invitert mange personer i alle tre kommuner, både skoler, historielag, turlag, reiselivet, kommuner, ja alle som har interesse for Struve og verdensarv. Vi håper mange vil komme. Vi ønsker oss forslag til spennende tiltak og prosjekter som skal fremme verdensarven Struve og ønsker velkommen til idedugnad, avslutter Valen

Idedugnadene arrangeres:

Tirsdag 6. november i Alta kl 15.00 på Scandic hotell 

Onsdag 7. november i Hammerfest kl 15.00 på Thon hotell

 Påmelding innen 1.10.18. til marianne@kreativindustri.no

Verdensarvrådet for Struves meridianbue

Verdensarvrådet ble konstituert i Alta 3.4.18. Leder er Ragnhild Vassvik (fylkesordfører) og nestleder Johan Vasara (ordfører i Kautokeino). 

De andre medlemmene i råder er: Alf E. Jakobsen, Eirihn Keuer, Monique Jørgensen, Monica Nielsen, Bengt Stabrun Johansen, Klemet Erland Hætta.

Observatører er : rådmenn i de tre kommunene, fylkesrådmann og representanter fra Riksantikvaren og Kartverket.

 

 

STRUVE GEODETIC ARC COORDINATING COMMITTEE

Per Christian Bratheim ble valgt som formann av Struve Geodetic Arc Coordinating Committee på det 8.møtet i St.Petersburg.

Det betyr blant annet at det 9.møtet vil bli arrangert i Norge i 2020. Vi håper vi da kan med stolthet- vise fram ett eller flere av de geodetiske punktene som gode formidlingsarenaer.