Besøk  Muvravárri / Bealjášvárri 

Ta av fra E45 og 11 km mot Ávži.  Det er toppen Muvravárri i fjellkjeden Bealjášvárri som er det sørligste stasjonspunktet på verdensarvlisten i Norge. Det ligger ca. 3 km øst for bygda Ávži. Ta av fra asfaltert veg mot venstre. Kjør over brua. Ta til høyre over brua, og så til venstre. Følg disse skiltene fram til parkeringsplassen. 

Stien er merket. I begynnelsen følger den en barmarksvei. Barmarksveien har bare ett våtområde, som kan være problematisk etter en nedbørrik sommer. Kontakt adresse for besøk: RiddoDuottarMuseat-  Kautokeino bygdetun

På vei til Muvravárri kan man støte på flere kulturminner. Her finnes fangstgroper for villreinfangst fra samisk jernalder, samt andre samiske kulturminner i området av hellig karakter. Vis respekt for alle kulturminnene!

Les mer om Kautokeino 1845-1850 her, Se bilder her.  

Til Muvravarri

Retningsskilt til parkeringsplassen i Ávži. B.H

 

 


Barmarksvei 2018 1

Barmarksvei over myr- tilrettelagt med nett og klopper. Høsten 2018.GJV


DSC03037

Utsikt fra Bealjášvárri/ Muvravárri. GJV