Besøk  Muvravárri / Bealjášvárri 

Ta av fra E45 og kjør 11 km mot Ávži.  Det er toppen Muvravárri i fjellkjeden Bealjašvárri som er det sørligste stasjonspunktet på verdensarvlisten i Norge. Det ligger ca. 3 km øst for bygda Ávži. Ta av fra asfaltert veg mot venstre. Kjør over brua. Ta til høyre over brua, og så til venstre. Følg  skiltene fram til parkeringsplassen. 

Stien er merket. I begynnelsen følger den en barmarksvei. Barmarksveien har noen våtområde, som kan være problematisk etter en nedbørrik sommer. Det krever gode sko. Kontakt adresse for besøk: RiddoDuottarMuseat-  Kautokeino bygdetun

I dette området finnes det flere kulturminner. Slik som fangstgroper for villreinfangst og  samiske kulturminner  av hellig karakter. Vis respekt for alle kulturminnene!

Les mer om Kautokeino 1845-1850 her, Se bilder her.  

Nyttskilt ved Avzi

Følg turskiltene i Avzi til parkeringsplassen for verdensarven.

 

 


Barmarksvei 2018 1

Barmarksvei over myr- tilrettelagt med nett og klopper. Høsten 2018.GJV


DSC03037

Utsikt fra Bealjášvárri/ Muvravárri. GJV