Besøk Hammerfest/ Fuglenes


Besøkende som kjører til Hammerfest på Rv 94 må passere byen og fortsette til Fuglenes. Ta av mot venstre etter Isbjørnhallen og følg skiltene.

Endepunktet Meridianstøtta med Tyven i bakgrunnen. De tre nærmeste fjelltopper i gradmålingsrekken var Tyven, Håja og Seilandstuva/ Nordmannsbredjøkelen. De var viktige for etableringen av kjeden av triangler. Tyven kan besøkes. Hit går det en enkel anleggsvei fra Baksalen. Fjellet er 419 meter høyt. Turen tar ett par timer opp og ned. Om tiden er knapp anbefales en tur opp til Salen fra Hammerfest sentrum via Sikksaksveien. Turen tar 10 til 15 minutter. Her er det utsikt mot Tyven og Håja. Les her om Hammerfest; oppmålernes tid. Les her om Meridianstøtta. Se mer bilder.

Veikart

Kontakt Gjenreisningsmuseet

Kontakt Hammerfest Turist

 

Meridianstotta og Tyvenxx

Endepunktet Meridianstøtten med Tyven i bakgrunnen. 2015. GJV

 

Fra Tyven mot Haja 2018

Fra Tyven mot Håja. 2018.GJV