Forvaltning


Styringsgruppexx

Styringsgruppen for forvaltningsplanen. Med representanter fra Kautokeino kommune, Kartverket, Hammerfest kommune, Alta kommune, Finnmark fylkeskommune og Riksantikvaren. 2016. GJV

I 2015 startet arbeid med en Forvaltningsplan for Struves meridianbue og et samarbeid mellom Hammerfest kommuneFinnmark fylkeskommuneAlta , Kautokeino, Kartverket og Riksantikvaren.  

Forvaltningsplan og tiltaksplan ble vedtatt  i fylkesutvalget i 13.02. 2017. Det ble etablert et faglig råd for Struves meridianbue.  Målet var og er at Struves meridianbue skal ha en koordinator i 100 % stilling. Verdensarvrådet hadde sitt første møte våren 2018, så ble det sammenslåing av to fylkeskommuner - nå venter vi på at alle medlemmene til Verdensarvrådet blir valgt slik at det kan konstituere seg.  I år vil forprosjekt Verdensarvsenter for Struves meridianbue starte. Det er Gjenreisningsmuseet i Hammerfest som tar ansvaret for det.  Les Forvaltningsplanen her.  Les utredning om Verdensarvsenter her. En felles formidlingsstrategi skal legges fram for et nytt Verdensarvråd -les her. Det er bevilget midler til et samarbeidsprosjekt "Den nordligste delen av Struves meridianbue" Les pressemeldingen her. Samtidig har vi fått laget en skisse for formidlingsarena ved Lille Raipas og kanskje også ved Muvravarri- les her 

 

Tilskudd til finansieringen av hjemmesiden vår  kom fra «Den Norske UNESCO kommisjonen» og «Kartverket»

Vi takker alle som bidrar med tilskudd og kompetanse- og gi oss gjerne tilbakemeldinger!