Viktige linker

Artikler

"Kunsten å måle jorda i Finnmark". Skrevet av Gerd Johanne Valen.2016. Last ned her.

Informasjon om Meridianstøtta her

Vitenskapelige artikler, last ned  FiG: Geometry"The Struve Arc" Vitali Kaptüg

Jim Smith, 2005 oppmålingshistorie

Bjørn R. Pettersen.  

Vennskapsreisen fra Hammerfest til Ismail i 2009 se her

Artikler fra Kartverket, last ned her.

Triangulation in Finland, se video her

Undervisningsprosjekt fra midt-Finland

Wikidot- alle Struve-landene

 Dette er et undervisningsopplegg i matematikk som er knyttet til verdensarven Struves meridianbue. 

 https://nordnorsk.vitensenter.no/undervisning/mellomtrinn/StruveDiameterForm

 

 

Rapporter og planer 

Utredning om Verdensarvsenter for Struves meridianbue 2018 se her

Forvaltningsplanen 

Rapport fra idedugnadene i Alta og i Hammerfest i 2018 se Rapport-Kreativ-Industri-Struve-Alta-museum.pdf

Rapport fra idedugnaden i Kautokeino januar 2019 se Rapport-Idedugnad-i-Kautokeino-23-1-19.pdf

 Felles Formidlingsstrategi : 2019-2030

Dokumentasjonsprosjektet 2020

Dokumentasjonsprosjektet rapport 2021

 

Aktører

 UNESCO

Norges Verdensarv

Norsk UNESCO-kommisjon

Miljødirektoratet

Riksantikvaren

Alta Museum (VAM)

Gjenreisningsmuseet (MKG)

RDM- Kautokeino bygdetun.

Verdensarvrådet for Struves meridianbue siste referater her

Andre Struveland:

Seks utvalgte punkter er på verdensarvlisten i  Finland.

Fire utvalgte punkter er på verdensarvlisten i Sverige.  Den svenske brosjyren kan lastes ned her

Øya Gogland i Russland har to utvalgte punkter, som ikke kan besøkes. Estland har tre utvalgte punkter . Latvia har to utvalgte punkter. 3 utvalgte punkter i Litauen. I Hviterussland finnes det 5 punkter, i Moldova ett, og i Ukraina fire.